การกำกับดูแลองค์กรที่ดี

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ.

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่อง สผ.

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานรอบที่ ๑
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กิจกรรมการมีส่วนร่วม

แผนการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content