แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Business Continuity Plan (BCP) สผ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

bcp-onep-2565

Download

Skip to content