การเรียกดูหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

เลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายพิเศษในงาน Toward 2065 Thailand Net Emissions Goal

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม Le Grand Ballroom  ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายพิเศษในงาน Toward 2065 Thailand Net Emissions Goal

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ครั้งที่ 2

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

30 พฤษภาคม 2565 บราซิลอ่วม ฝนหนัก-ดินถล่ม คร่าแล้ว 56 ศพ เฉียด 4,000 เสียบ้าน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2405490 รัฐเปร์นังบูกู ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล เผชิญฝนตกอย่างหนักเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

การประชุมคณะอนุกรรมการ   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565เวลา

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) ดำเนินการเปิดรับสมัคร ASEAN Green Initiative

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) ดำเนินการเปิดรับสมัคร ASEAN Green Initiative หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงในนามบุคคล

ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ กลช. เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

สผ. โดย กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ กองจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับบริษัท ยูไนเต็ด แอน นาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ

เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงานเสวนา “ถามมา – ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า”  

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ “กฎหมายทันสมัย ระบบราชการทันโลก แก้คอรัปชั่นทันที” ต่อจากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา

เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงานเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมเสวนาฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "อดีต ปัจจุบัน อนาคต

เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมด้วย นายอนุชา สะสมทรัพย์