การเรียกดูหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

EIA Monitoring Awards 2023

โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (EIA Download

23 ตุลาคม 2565 วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเผย แผ่นดินไหวรุนแรง อาคารแตกร้าว หลายจุด

ที่มา วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเผย แผ่นดินไหวรุนแรง อาคารแตกร้าว หลายจุด - ข่าวสด (khaosod.co.th) วันที่ 20 ต.ค.65 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 4.1 แมกนิจูด ศูนย์กลาง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ลึก

การประชุม “TH-BIF กับทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “TH-BIF กับทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

What you should expect in a Female

There are certain facts that you should search for in a female before you get involved with a romantic relationship https://usamailorderbrides.com/dating-sites/ with her. Above all, a woman must…

สผ. เปิดรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ

สผ.ร่วมเป็นวิทยากร “หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 8” วพม. 8

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาการพลังงาน ได้จัดการอบรม “หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 8 ” ณ The Synergy hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ขยะทะเล…แก้ได้ที่ตัวเรา

ไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก ซึ่งมีปริมาณมากถึง 22.8 ล้านกิโลกรัม (ข้อมูล ณ ปี 2564) ขยะทะเลที่เราเห็นเวลาไปเที่ยวหรือตามข่าวมีต้นกำเนิดหลัก ๆ มาจากบนบก 80%

What you ought to Know About Really Czech Ladies

Those who are considering dating fairly Czech ladies should know a number of key facts of their personalities. This will help you improve the odds of interacting with and seeing one of them. One of…

Solitary Women Right from Ukraine

Single girls from Ukraine often prefer to dedicate their period with their young families. This means that they will often change careers to spend more hours with their children, yet this…