เที่ยวแบบรักษ์โลก เที่ยวแบบ “Low Carbon Tourism”

พายซับบอร์ดล่องไปสำรวจป่าชายเลน (เครดิตภาพ: Peeranut Pornnisen) สภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนกำลังเผชิญ หลายคนคิดว่าสาเหตุมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจพลังงาน

สันติสุข คน นก ป่า บนฐานที่มั่นสุดท้าย

แม้จะมีความเชื่อว่านกยูงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรมีใครไปทำร้ายมัน แต่ชาวบ้านส่วนหนึ่งมองว่า การฆ่านกยูงเป็นสิ่งจำเป็น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและสัตว์ป่าได้ดำเนินมาเป็นเวลานานกองบรรณาธิการ

สะกิดให้เปลี่ยน

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนมากขึ้น เช่น การมีกองขยะในชุมชน น้ำเสียในลำคลองส่งกลิ่นเหม็น และฝุ่นละอองขนาดเล็กในบางฤดูกาลเกินค่ามาตรฐาน

ความท้าทายในการจัดการขยะชุมชนของหมู่บ้านไร้แผ่นดินบางชัน

การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย มีนโยบายการโปรโมตเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ไปสู่จังหวัดที่เคยถูกมองข้ามในอดีต

4 ตุลาคม 2565 ขอนแก่น..ต้นแบบแก้ไขขยะมูลฝอย ขับเคลื่อนไทยสู่สังคม Zero Waste

ที่มา : https://www.thaipost.net/public-relations-news/235158 นายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจ

“เมืองยโสฯ โลว์คาร์บอน” ยโสธร: เมืองคาร์บอนต่ำของประเทศไทย

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนต่ำ (low-carbon practices) เพื่อบรรลุเป้าหมาย

3 ตุลาคม 2565 เฮอร์ริเคนเอียนอ่อนกำลังลง สร้างความเสียหายมากสุดในรอบ 30 ปี

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/320082 กว่า 1 สัปดาห์ที่ชายฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับพายุเฮอร์ริเคนเอียน