7 ธันวาคม 2565 Beach for life บุก ทส.ทวงคืนชายหาด ยัน กำแพงกันคลื่น ต้องผ่านอีไอเอ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3712481 ที่หน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กลุ่ม Beach for life และเครือข่ายประชาชนทวงคืนชาดหาด 94 องค์กร

7 ธันวาคม 2565 สอวช. ชู ระบบนิเวศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1041560 กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า “กลไกความร่วมมือ

เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกํากับโครงการ NDC Support Project : Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ 2/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับ โครงการ NDC

6 ธันวาคม 2565 Circular Economy การหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อให้โลกก้าวไปข้างหน้า

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1757450/ GC ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) มุ่งเน้นใช้วัตถุดิบให้น้อยที่สุดลดของเสีย