จดหมายเหตุประจำปี

2023

25 มีนาคม 2566 “ทิชชู่เปียก” ขยะตัวร้าย 100 ปี ถึงย่อยสลาย

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000026373 ไม่กี่ปีมานี้ “ทิชชู่เปียก” เป็นอีกไอเทมติดกระเป๋า ประจำบ้าน คนหันมานิยมใช้เพิ่มขึ้น เหตุเพราะสะดวกต่อการหยิบใช้งาน

สผ.โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 โดยมี ดร.พิรุณ

สผ. จัดประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูล EIA กับหน่วยงานอนุญาต

สผ. โดย กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้จัดประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูล EIA กับหน่วยงานอนุญาต

รองเลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายในงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน Climate Change ของประเทศไทย” และ “(ร่าง)

สผ. จัดประชุมคณะทำงานข้อมูลดิจิทัลของลำดับพันธุกรรม (Digital Sequence Information on Genetic Resources: DSI)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานข้อมูลดิจิทัลของลำดับพันธุกรรม (Digital Sequence Information on Genetic Resources: DSI) ครั้งที่ 1/2566

23 มีนาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือกลุ่ม ปตท.ปลูกป่า 2 ล้านไร่

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2660268?optimize=a นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23 มีนาคม 2566 ฟื้นฟูป่าชายเลนบางขุนเทียน ขยายพันธุ์สัตว์น้ำสร้างแหล่งรายได้

        นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในการจัดกิจกรรม“เพาะพันธุ์รักษ์ป่าชายเลนบางขุนเทียน” ณ จุดชมวิวป่าชายเลนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม
Skip to content