จดหมายเหตุประจำปี

2021

31 ธันวาคม 2564 ‘พังฟ้าใส’ ลูกช้างป่าวัย 3 เดือน ติดบ่วงดักสัตว์รัดขาเกือบขาด ตายแล้ว หลังรักษานับเดือน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/news_3111201 นางสาวสุนิตา วิงวอน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.2
LinksLinks2