จดหมายเหตุประจำปี

2022

สผ. ร่วมจัดกิจกรรม “มหกรรม ทส. พบประชาชน: ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 20.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างคุณค่า

30 ธันวาคม 2565 หยดเย็น

ที่มา : https://www.meteorologiaenred.com/th/cold-blob.html ในขณะที่อุณหภูมิโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น ทะเลที่เย็นยะเยือกก็โผล่ขึ้นมาในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์งุนงงมานานหลายปี

30 ธันวาคม 2565 สผ. รับข้อเสนอภาค ปชช. ทบทวน กำหนด พื้นที่-มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชุมพร

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/news_3748106 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ชี้แจงว่าตามที่มีกลุ่มประชาชนในพื้นที่ 4

รมว.ทส.ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตราDownload

29 ธันวาคม 2565 สรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทขายคาร์บอนเครดิต

ที่มา : https://www.thansettakij.com/finance/financial-banking/551490 สรรพากรออก 2 มาตรการ หนุนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลขายคาร์บอนเครดิต

29 ธันวาคม 2565 CPF ชูผลสำเร็จ “โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร” ลดขยะ-ลดก๊าซเรือนกระจก

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9650000123151 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ขับเคลื่อนโครงการความยั่งยืนสู่ชุมชน

สผ.จัดสัมมนาการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ พ.ศ. 2566 – 2570

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ จัดสัมมนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ กชพ. สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานใน 5 ปีข้างหน้า

เลขาธิการ สผ. ย้ำ “ปิด Gap ลดเสี่ยง สผ. ทุกระดับ”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ครั้งที่ 3/2565 จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีรองเลขาธิการ