จดหมายเหตุประจำปี

2019

31 ธันวาคม 2562 ภัยแล้งส่อรุนแรง ชาวนาบางระกำ เจาะบ่อบาดาลกลางแม่น้ำยม สูบเลี้ยงต้นข้าว

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1737763 สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มรุนแรง และส่อเค้ายาวนานต่อเนื่องข้ามปี
LinksLinks2