จดหมายเหตุประจำปี

2020

26 ธันวาคม 2563 พบซากลูกช้างป่าติดบ่วงลวดสลิงของนายพรานตายอนาถกลางป่าใน อ. กาบัง จ. ยะลา

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/207421 เจ้าหน้าที่ แผนกภัยความมั่นคงฯ กปก.สขว.กอ.รมน.ภ.4 สน.ประสานงาน จนท.ตร.สภ.กาบัง,

วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

ความเป็นมา ในอดีตประเทศไทยได้ชื่อว่า มีทรัพยากรที่สมบูรณ์มากที่สุด พื้นที่อุดมไปด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์
LinksLinks2