เอกสารเผยแพร่เรื่อง สิทธิมนุษยชน

1. คลิปวิดีโอ

คลิปวิดีโอ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กสส.) ปี 2564 (คลิปทั้งหมด 21 คลิป )

infographic 2D animation สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และสิทธิมนุษยชน

https://youtu.be/epKQpdmWV-s

คลิปวิดีโอ กสส. ปี 2563

คลิปเรียนรู้สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ในแต่ละช่วงวัย ทั่วประเทศ (5คลิป)

ปฐมวัย
concept : มีความสุข สนุกสนาน ทำตามกติกา
https://youtu.be/D9oCw3qzVwg


ประถมศึกษา
concept : รักตัวเอง รักครอบครัว รักโรงเรียน รักชุมชน
https://youtu.be/8KbL7OiGjt0


มัธยมศึกษา
concept : ยอมรับความแตกต่าง ระวังภัยอบายมุข สร้างสุข
คุมอารมณ์ เชื่อมโยงวิเคราะห์
https://youtu.be/Y83olVIhvOM


อาชีวศึกษา
concept : พอเพียง จิตอาสา สามัคคี มีวินัย ใส่ใจสิทธิมนุษยชน
https://youtu.be/LIE0CpAYbEQ


การศึกษานอกระบบ (กศน.)
concept : มีวินัย ใส่ใจคบเพื่อน เตือนภัยสังคม
https://youtu.be/b7S-L1KrcsY


คลิปเรียนรู้สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ในแต่ละช่วงวัย พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (5คลิป)

ปฐมวัย
concept : มีความสุข สนุกสนาน ทำตามกติกา
https://youtu.be/Bclm0W3j9vY


ประถมศึกษา
concept : รักตัวเอง รักครอบครัว รักโรงเรียน รักชุมชน
https://youtu.be/ojYf4zn2MNY


มัธยมศึกษา
concept : ยอมรับความแตกต่าง ระวังภัยอบายมุข สร้างสุข
คุมอารมณ์ เชื่อมโยงวิเคราะห์
https://youtu.be/k_lc4XsN_Oc


อาชีวศึกษา
concept : พอเพียง จิตอาสา สามัคคี มีวินัย ใส่ใจสิทธิมนุษยชน
https://youtu.be/fsiAfNvaPt4


การศึกษานอกระบบ (กศน.)
concept : มีวินัย ใส่ใจคบเพื่อน เตือนภัยสังคม
https://youtu.be/hbOPCGcqBPw


คลิปสั้นเชิงละครส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน (4คลิป)

1 สิทธิในการปล่อยตัว
https://youtu.be/T4myTMVx5W4


2 ผู้รับ
https://youtu.be/-sFni7bTfnU


3 ฉันเป็นอะไรในสายตาคุณผู้รับ
https://youtu.be/2J9xbZfpbLM


4 ค่าของคนค่าของใคร
https://youtu.be/SrsK9nwZaKw


Motion graphic สิทธิและเสรีภาพของคนไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 (1คลิป)

https://youtu.be/EFYrhSCHdyI


โครงการสื่อการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล (5คลิป)

1 สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน
https://youtu.be/xkbiwL3FU04


2 สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน ตอนที่ 1
https://youtu.be/7T6LAn_7h6U


3 สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน ตอนที่ 2
https://youtu.be/C2ep8EsxW44


4 สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน ตอนที่ 3
https://youtu.be/RPnvE2jaico


5 สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน ตอนที่ 4
https://youtu.be/1cQY9wDDpnI


https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1xrJW8SpMj45M65kQcbBZ7B-I9fK4qEE-?usp=sharing


2. ข้อมูลเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF


2.1 สรุป สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน
2.2 พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนสากลและไทย
2.3 ขอบเขตสิทธิมนุษยชน
2.4 กลไกการอำนวยความเป็นธรรม
2.5 ความสัมพันธ์หลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรมฯ
2.6 วิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
2.7 ภาพรวมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนเจ้าหน้าที่รัฐ
2.8 หลักการสิทธิมนุษยชน
2.9 แผ่นพับการให้บริการประชาชน
2.10 สมุดภาพอินโฟกราฟิกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content