คลังเก็บรายเดือน

August 2021

29 สิงหาคม 2564 หนุน ทสม. กว่า 2.5 แสนคน โซ่ข้อกลาง เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

ที่มา : https://www.naewna.com/local/598331 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 หัวข้อ…

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช
LinksLinks2