คลังเก็บรายเดือน

August 2021

การแถลงข่าว โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการเพิ่มสมรรถนะในการสื่อสารด้านความหลากหลายชีวภาพ ในยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

สผ. ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ได้แก่

31 สิงหาคม 2564 สหรัฐอเมริกาสั่งอพยพประชาชนรอบทะเลสาปทาโฮ หนีไฟป่า

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/511485 ทางการท้องถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งอพยพประชาชนราว 22,000 คน ออกจากบ้านเรือนในเมืองเซาท์เลกทาโฮ (South Lake Tahoe)

31 สิงหาคม 2564 อินเดียน้ำท่วมสูง 2 ม. ประชาชนอพยพหนีหลายแสนคน

ที่มา: https://www.matichaon.co.th/foreign/news_2914636 น้ำท่วมสูง 2 ม. ส่งผลให้ประชาชนหลายแสนคนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียต้องติดอยู่บนหลังคาบ้าน หรือต้องหนีไปอยู่ที่สูง

“EIA” เรื่องใกล้ตัว ที่ผู้บริโภครู้ไว้ ได้ประโยชน์

"EIA" (Environmental Impact Assessment) หรือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากจะหมายถึง การใช้หลักการทางวิชาการในการศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบ ที่อาจจะเกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ

31 สิงหาคม 2564 นิคมฯ บางปูกลับสู่ภาวะปกติ เมืองเอกยังอ่วมท่วมถึงเข่า

ที่มา: https://tna.mcot.net/region-770053 บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตนิคมส่งออกที่มีน้ำท่วมขังสูงกว่า 1 ม. กลับมาแห้งเป็นปกติแล้ว ทำให้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์สัญจรได้ตามปกติ

“มรดกแพลตฟอร์ม” บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า

"เทคโนโลยีดิจิทัล" ไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่เท่านั้น ทุกภาคส่วนได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างรอบด้าน แทบทุกอย่างรอบตัวเรา

31 สิงหาคม 2564 ภูเขาไฟเอตนาปะทุหนัก หลังสงบมาหลายสัปดาห์

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/511408 ภูเขาไฟเอตนา บนเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี ปะทุหนักอีกครั้งเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา หลังสงบมานานหลายสัปดาห์ ภูเขาไฟเอตนา เป็นภูเขาไฟที่มีพลังมากที่สุด

31 สิงหาคม 2564 พายุเฮอร์ริเคนไอดาระดับ 4 ถล่มรัฐลุยเซียนาไฟดับทั้งเมือง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/276223 พายุเฮอร์ริเคนไอดา (Ida) เป็นพายุเฮอร์ริเคนระดับ 4 ที่มีอันตรายสูง พัดขึ้นฝั่งทางตะวันตกของเมืองแกรนด์ไอล์