คลังเก็บรายเดือน

August 2021

การเผยแพร่แผนกลยุทธ์ การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ แบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารเผยแพร่เรื่อง สิทธิมนุษยชน

1. คลิปวิดีโอ คลิปวิดีโอ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กสส.) ปี 2564 (คลิปทั้งหมด 21 คลิป ) infographic 2D animation สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และสิทธิมนุษยชน https://youtu.be/epKQpdmWV-s

30 สิงหาคม 2564 พบป่าอนุรักษ์ทะเลน้อย ถูกลักลอบขุดต้นไม้ขาย

ที่มา: Slide 1 https://www.banmuang.co.th/news/region/248278 Slide 1 มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เดินทางสำรวจป่าพรุ พื้นที่ชุ่มน้ำในเขตหน่วยพิทักษ์ป่าคลองยวน

30 สิงหาคม 2564 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอย หลังกลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลก

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210830103136670 Slide 1 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า 

30 สิงหาคม 2564 น้ำท่วมตลาดเก่ากบินทร์บุรี

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/511115 Slide 1 เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลลงพื้นที่ อ.นาดี และแม่น้ำแควหนุมาน

30 สิงหาคม 2564 ความสวยงามทะเลหมอกหุบเขาในประเทศจีน

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/511128 Slide 1 ชมความงดงามบริเวณจุดชมวิวอู่หลิงหยวน จุดชมวิวหลักของเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ในมณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของประเทศจีน

30 สิงหาคม 2564 พายุเฮอริเคนไอดารุนแรงระดับ 4 พัดขึ้นฝั่งรัฐลุยเซียนา

ที่มา: Slide 1 https://news.thaipbs.or.th/content/307416 Slide 1 พายุเฮอริเคนไอดาพัดขึ้นชายฝั่งใกล้เมืองพอร์ต โฟร์ชอง รัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความเร็วลมประมาณ 240

“แผนแม่บท” ทิศทางของการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า

กระบวนการสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

29 สิงหาคม 2564 หนุน ทสม. กว่า 2.5 แสนคน โซ่ข้อกลาง เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

ที่มา : https://www.naewna.com/local/598331 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า เพื่อให้การอนุรักษ์ ฟื้นฟู