คลังเก็บรายเดือน

July 2021

การประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒นายจตุพร บุรุษพัฒน์

1 กรกฎาคม 2564 แคนาดา-สหรัฐอเมริกาพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากคลื่นความร้อนสูง

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-729063 รัฐออริกอน สหรัฐอเมริการายงานว่า พบผู้เสียชีวิต 63 รายที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อน
LinksLinks2