คลังเก็บรายเดือน

July 2021

1 กรกฎาคม 2564 สาเหตุของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ยุคเพอร์เมียน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2128826 เหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 540 ล้านปีก่อนได้กำจัดสิ่งมีชีวิตในทะเลมากกว่าร้อยละ 90 โดยร้อยละ 75 เป็นสายพันธุ์บนบก