การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

สผ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ

เลขาธิการ สผ. สักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำหน่วยงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานในพิธีสักการะ
LinksLinks2