การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

ไทย-ลาว สานสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ COP26 สหราชอาณาจักร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์

รมว.ทส. หารือร่วมกับ รมว. สิ่งแวดล้อมฯ สมาพันธรัฐสวิส เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ดร.พิรุณ

สผ.จัดอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสุนทรียภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การสัมภาษณ์รายการ “Envi Insider” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.

วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุม COP Presidency Event: Powering the World Past Coal

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กปอ. เข้าร่วมการประชุม COP Presidency Event: Powering the
LinksLinks2