การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

รู้จักอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และการประชุม CBD COP

รู้จักอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และการประชุม CBD COPเริ่มขึ้นแล้วสำหรับการประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ

เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกํากับโครงการ NDC Support Project : Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ 2/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับ โครงการ NDC

ประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการประชุม CBD COP 15

ประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการประชุม CBD COP 15นับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดาอีกเพียงหนึ่งวันเท่านั้นจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการประชุม

นับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

รู้จักความหลากหลายทางชีวภาพนับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา #ForNature #COP15#Biodiversity#EcologicalCivilization#ThailandForNature

สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 CBD COP 15 Part 2

สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 CBD COP 15 Part 2  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช เลขาธิการ สผ.

สผ.จัดกิจกรรม KM for Journey to be the writers

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรม KM for Journey to be the writers ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ

รองเลขาธิการ สผ. ร่วมงาน “Water Security and Climate Change Conference (WSCC 2022): Adaptation for Sustainable and Resilient Development”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน Water Security and Climate Change Conference (WSCC 2022): Adaptation for

สผ. เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2565 (TBCSD Annual Event 2022)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง

เลขาธิการ สผ. หารือร่วมกับ BMWK และ GIZ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทน กปอ. ให้การต้อนรับ Dr. Nicole Glanemann, Deputy Head of the South and Southeast Asia division in the