การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

กิจกรรมการบรรยายธรรม “ส่งสุขปีใหม่ สุขใจได้ใกล้ธรรม”

สผ. กลุ่มงานจริยธรรม (กคจ.) จัดกิจกรรมการบรรยายธรรม “ส่งสุขปีใหม่ สุขใจได้ใกล้ธรรม” (สุขสบายสไตล์ธรรมะ) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ ACMECS

เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล

สผ. จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์

การประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIAในจังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมฯ ผ่านระบบ

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 11/2564

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ 24

สผ. ชี้แจงรายละเอียดการประกวดรางวัลนวัตกรรม สผ.

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สผ. โดย คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการองค์การ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “รางวัลนวัตกรรม สผ. ครั้งที่ 1” โดย
LinksLinks2