ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller

หากคุณเป็นนักสร้างคอนเทนต์ บล๊อกเกอร์ วล็อกเกอร์ ศิลปิน หรือช่างภาพที่รักธรรมชาติ คุณคือคนที่เราตามหา

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กำลังมองหาเยาวชนอาเซียน 20 คน ที่ต้องการเล่าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานมรดกอาเซียน ผ่านการสร้างสรรค์และงานศิลป์ที่คุณชอบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับบุคคลทั่วไป โดยขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติตามด้านล่าง สมัครเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller

1. อายุระหว่าง 18 – 35 ในวันปิดรับสมัคร
2. เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถร่วมโครงการได้ทั้งทางออนไลน์และตนเอง https://bit.ly/ACBYASapplication

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
Ms. Mika Tan, ASEAN Youth Biodiversity Programme (AYBP) Coordinator
E-mail: [email protected]
Ms. Monina Saguin, BCAMP Technical Officer
E-mail: [email protected]

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
E-mail: [email protected] Tel./Fax: 0 2256 6558
#ASEANstoryteller #ASEANyouth
#WeAreASEANBiodivesity
#YouthForBiodiversity

Concept-Note-Young-ASEAN-Storytellers