การเรียกดูหมวดหมู่

COP26

พล.อ.ประยุทธ์” ให้คำมั่นที่ประชุม ทุ่มเต็มที่แก้โลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26)การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16)และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3)

พิธีเปิดการประชุม COP 26/CMP 16/CMA 3 มีขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ Scottish Events Campus เมืองกลาสโกว์ สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดย MR. Alok Sharma ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ