การเรียกดูหมวดหมู่

COP26

12 พฤศจิกายน 2564 เปิดเผยภาพเมืองใหญ่จมน้ำ ถ้าอุณหภูมิโลกสูงขึ้น 3 องศาเซลเซียส

ที่มา: https://www.nationtv.tv/news/378851927 กลุ่มเอ็นจีโอชื่อ Climate Central ได้คาดการณ์ว่า เมืองต่าง ๆ ของโลกจะมีลักษณะอย่างไร หากมนุษยชาติปล่อยให้โลกร้อนขึ้นประมาณ 3 องศาเซลเซียส

ไทย-ลาว สานสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ COP26 สหราชอาณาจักร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.

รมว.ทส. หารือร่วมกับ รมว. สิ่งแวดล้อมฯ สมาพันธรัฐสวิส เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.อบก.

11 พฤศจิกายน 2564 จีน-สหรัฐอเมริกาทำเซอร์ไพรส์ ประกาศเพิ่มความร่วมมือแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2239730 จีนกับสหรัฐอเมริกาออกมาให้สัญญาร่วมกันซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

Infographic ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ COP26

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส สาเหตุ สถานการณ์ปัจจุบัน และผลกระทบของ

เกาะติดประชุม COP26

'เลขาฯ สผ.' เปิดละเอียด ประชุม 5 วัน 'COP26' เน้นหารือ 'ลดก๊าซเรือนกระจก'

สผ. ร่วมพลังอาเซียนขับเคลื่อนเป้าหมายลดโลกร้อน

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ร่วมเวทีเสวนา ASEAN Event ในหัวข้อ “ASEAN NDC Partnership: Showcasing Regional Ambition Through Updated NDC” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ Indonesia

รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์แนวทางการมุ่งสู่ Carbon neutrality และ Net Zero GHG Emission ของไทย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในการประชุม COP26 เกี่ยวกับเป้าหมาย Carbon

9 พฤศจิกายน 2564 สังคมโลก : เลิกใช้ถ่านหิน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/articles/454915/ คำมั่นสัญญานี้เกิดขึ้นจากความพยายามต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงการจัดทำปฏิญญาการเปลี่ยนผ่านพลังงานถ่านหินสู่พลังงานสะอาด (Global