การเรียกดูหมวดหมู่

COP26

ไทย-ลาว สานสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ COP26 สหราชอาณาจักร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์

รมว.ทส. หารือร่วมกับ รมว. สิ่งแวดล้อมฯ สมาพันธรัฐสวิส เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ดร.พิรุณ

11 พฤศจิกายน 2564 จีน-สหรัฐอเมริกาทำเซอร์ไพรส์ ประกาศเพิ่มความร่วมมือแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2239730 จีนกับสหรัฐอเมริกาออกมาให้สัญญาร่วมกันซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

Infographic ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ COP26

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

เกาะติดประชุม COP26

'เลขาฯ สผ.' เปิดละเอียด ประชุม 5 วัน 'COP26' เน้นหารือ 'ลดก๊าซเรือนกระจก'
LinksLinks2