COP26

สผ. ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน“COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย”

สผ. ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน“COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30

ไทย-ลาว สานสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ COP26…

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์

รมว.ทส. หารือร่วมกับ รมว. สิ่งแวดล้อมฯ สมาพันธรัฐสวิส…

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส.