การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

สผ. ร่วมกับ GIZ จัดโครงการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กปอ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับ

พลเอก ประวิตร ถก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไฟเขียว อีไอเอ ๔ โครงการ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ…

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙

กฟผ. – ทส. – GIZ ฉลอง 2 ปีแห่งความสำเร็จของกองทุน RAC NAMA Fund ผลักดัน แอร์ ตู้เย็น…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดงานครบรอบ ๒ ปี

รมว.ทส.เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2563 แด่ เลขาธิการ สผ.…

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 63 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้อัญเชิญ ส.ค.ส พระราชทานปี 2563 จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

สผ. จัดประชุมสัมมนา “การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 3…

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 0๙.3๐ น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ เสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ…

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประเสริฐ ศิรินภาพร
LinksLinks2