ความขัดแย้งของคนกับช้างป่าในประเทศไทย

ช้างป่า คือ ช้างที่อาศัยอยู่ในป่า ซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
โดยชอบธรรม แต่จากข้อเท็จจริงในปัจจุบันดูเหมือนว่าจำนวน
ประชากรของช้างป่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและบริเวณ
ตะเข็บชายแดนจะลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า
อะไรคือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรช้างป่าลดลง แต่ที่รู้กัน
อยู่แก่ใจกันถ้วนหน้าในปัจจุบันก็คือ การที่คนมองช้างว่าเป็น
สัตว์เศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ที่สามารถนำเงินตรามาให้แก่คน
ได้มหาศาล จึงพากันใชช้างไปในเชิงผลประโยชน์ มุ่งที่จะทำร้าย
และทำลายช้าง รวมถึงเอาเปรียบช้างมากกว่าที่จะให้ความ
อนุรักษ์และคุ้มครอง เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดิน ดังนั้น
สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับช้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช้างป่าจึงมาจาก “มนุษย์” เป็นสำคัญ มนุษย์ไม่ได้มีความจริงจัง
และจริงใจในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะช่วยให้ประชากร
ช้างป่าไม่สูญหายไปจากแผ่นดิน จึงไม่สนใจที่จะปรับปรุงการ
บริหารจัดการการสงวนและคุ้มครองช้างป่าให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างยั่งยืนแต่อย่างใด

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ele58

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content