คลังเก็บรายเดือน

July 2021

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๔/๒๔๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)

คณะกรรมการมรดกโลก มีมติขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก แหล่งที่ ๖ ของไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กว่า ๖ ปี ที่ประเทศไทยมุ่งมั่น
LinksLinks2