คลังเก็บรายเดือน

June 2021

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

30 มิถุนายน 2564 โดมความร้อนทำสหรัฐอเมริกา-แคนาดาระอุ อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นในรอบมากกว่า 80 ปี

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2128306 ปรากฏการณ์คลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมในวงกว้างครั้งประวัติศาสตร์
LinksLinks2