คลังเก็บรายเดือน

November 2020

รมว.ทส.ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ นายวราวุธ ศิลปอาชา

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของโลก…

30 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ดูแลฝูงฉลามวาฬ แนะนำการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวไม่ให้ไปรบกวน

ที่มา: https://siamrath.co.th//n/200841 นายประถม​ รัสมี​ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เปิดเผยว่า