คลังเก็บรายเดือน

November 2020

พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
LinksLinks2