เปิดภารกิจสำคัญใน “การอนุรักษ์นกแก้วโม่งฝูงสุดท้าย สัตว์ใกล้สูญพันธุ์” ของชุมชนวัดสวนใหญ่

ภาพนกแก้วโม่งเกาะบนต้นยางนาสูงเสียดฟ้าในวัดสวนใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นภาพคุ้นตาของชาวบ้านแถวนั้น แต่การขยายตัวของเมืองทำให้แหล่งอาหารของนกประจำถิ่นนี้ลดลงไปเรื่อยๆ จึงมีความพยายามร่วมกันจากหลายฝ่ายที่จะอนุรักษ์นกแก้วโม่งที่ใกล้จะสูญพันธ์ของชาวบางกรวย กองบรรณาธิการขอนำเสนอเรื่องราวของนกแก้วโม่งผ่านการสัมภาษณ์คุณชัยวิวัฒน์ มนตรีชัยวิวัฒน์ อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้เห็นความสำคัญของนกแก้วโม่งหายากฝูงนี้ ที่อาจจะสูญพันธุ์ในอนาคตหากไม่มีการริเริ่มทำการอนุรักษ์

โดย กองบรรณาธิการ
NE_65_Feb