วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563 “ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ”

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดหัวข้อ (theme) สำหรับการจัดงานและ/หรือกิจกรรมในปีนี้คือ “Our Solutions are in Nature” หรือ “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญอยู่

ซึ่งในปี ค.ศ. 2020 นี้จะมีกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นหลายกิจกรรม ที่สำคัญคือ

  • การครบกำหนดของแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2011-2020  และเป้าหมายไอจิ
  • การสิ้นสุด ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ (2011-2020 United Nations Decade on Biodiversity)
  • เตรียมการเริ่มต้น ทศวรรษแห่งสมุทรศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (2021-2030 United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development)
  • เตรียมการเริ่มต้น ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศของสหประชาชาติ (2021-2030 United Nations Decade on Ecosystem Restoration)
  • การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15) ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  •  การรับรองกรอบการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกฉบับใหม่

และในปีนี้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมในสัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ(Biodiversity Week) ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ภายใต้หัวข้อต่างๆ ในแต่ละวันดังนี้

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) จะจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ(Biodiversity Week) ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ตามหัวข้อที่สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กำหนด เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.cbd.int/idb/2020
ดาวน์โหลดสัญลักษณ์: https://www.cbd.int/idb/2020/logo

#วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ #InternationalDayforBiologicalDiversity #InternationalDayforBiologicalDiversity2020 #IDB2020#OurSolutionsareinNature #ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ
#BiodiversityWeek #สัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content