รมว.ทส. หารือคณะผู้แทนไทย เตรียมการสู่การประชุมระดับสูงในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 27 (COP27) พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 17 (CMP17) และความตกลงปารีส สมัยที่ 4 (CMA4)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย COP27 พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือคณะผู้แทนไทยของ ทส. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าสรุปผลการประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ (Subsidiary bodies) ในสัปดาห์ที่ 1 ซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นหารือในการประชุมระดับสูงของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 27 (COP27) พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 17 (CMP17) และความตกลงปารีส สมัยที่ 4 (CMA4) ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค ประเด็นสำคัญที่องค์กรย่อยฯ เจรจาอย่างเข้มข้น ได้แก่ (1) ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation): การกำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการยกระดับเป้าหมายและการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นจากการประชุม COP26 (2) ด้านการปรับตัว (Adaptation): การกำหนดแผนงานในการจัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับโลกด้านการปรับตัวฯ (Global Goal on Adaptation) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก (Global Stocktake) ที่จะเริ่มดำเนินการในปี ค.ศ. 2023 เพื่อบ่งชี้สถานการณ์การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวฯ เทียบกับเป้าหมายของความตกลงปารีส (3) ด้านการสูญเสียและความเสียหาย (Loss and damage): มุ่งเน้นการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรเชิงเทคนิคและกลไกสนับสนุนเงินในรูปแบบของกองทุนเฉพาะ เพื่อสนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบและที่มีความเสี่ยงและเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจน (4) ด้านการเงิน (Climate finance): เร่งรัดติดตามการระดมเงินทุน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้กับประเทศกำลังพัฒนาให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2025 และเตรียการยกระดับเงินสนับสนุนของกองทุนพหุภาคีที่คาดการณ์ได้และเพียงพอเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถดำเนินการตามพันธกรณีได้ ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายให้คณะผู้แทนไทยติดตามประเด็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นที่มีผลกระทบกับประเทศไทย รวมถึงการสนับสนุนเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของประเทศต่อไป ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะนำไปสู่การเจรจาในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของ COP27 ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content