แท็กการท่องเว็บ

COP27

รมว.ทส. หารือคณะผู้แทนไทย เตรียมการสู่การประชุมระดับสูงในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 27 (COP27) พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 17 (CMP17) และความตกลงปารีส สมัยที่ 4 (CMA4)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย COP27 พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิรุณ

สผ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Climate Justice for Global South”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ Thailand Pavilion COP27 เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ได้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Skip to content