พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช: กลไกการบริหารจัดการความหลากหลายของพืชอย่างยั่งยืน

การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับความหลากหลายของพืช หรือเรียกว่าพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช เป็นการดำเนินงานโดย Plantlife International และ IUCN โดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาสำรวจ การปรากฏของพืชที่ถูกคุกคาม ความมากมายของพืช และการคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งได้มีการให้นิยามของพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่กึ่งธรรมชาติที่ประกอบด้วยความมากมาย
ทางพฤกษศาสตร์ และ/หรือมีพืชถูกคุกคาม พืชหายาก และ/ หรือพืชเฉพาะถิ่น และ/หรือสังคมพืชที่มีคุณค่าทางพฤกษศาสตร์สูง

ชัชชัย ศิลปสุนทร และเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
plant58

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content