น้ำพางโมเดล คืนชีวิตใหม่ให้ป่าเมืองน่าน

วิกฤติไฟป่าเป็นปัญหาต่อเนื่องที่พบเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ไฟป่าทำลายพื้นที่ผืนป่าธรรมชาติเป็นจำนวนมาก แต่ชาวบ้านในตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต พลิกฟื้นคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าบ้านเกิดของตนเอง กองบรรณาธิการขอนำเสนอเรื่องราวการคืนชีวิตใหม่ให้ป่าเมืองน่าน ผ่านการสัมภาษณ์คุณสวาท ธรรมรักษา กำนันบ้านน้ำพาง ผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการปลุกจิตสำนึกชุมชนสร้าง “น้ำพางโมเดล” เพื่อการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม และสัมภาษณ์คุณสมพล แก่งกันทา เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม ถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่ดูแล

โดย กองบรรณาธิการ
NE_65_Mar

Skip to content