คืนสายใยให้คนกับธรรมชาติผ่าน Nature Education

การศึกษาธรรมชาติในพื้นที่สีเขียวในเมืองจะช่วยให้เด็กรู้สึกเชื่อมโยงกับพื้นที่ในเมืองมากขึ้น

กองบรรณาธิการ
Reconnect-humans-and-nature