ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างจัดงานสัมมนาวิชาการกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566 เปิดตัวกองทุน ThaiCI (Thai Climate Initiative Fund) ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

procurement-tor-202305221417

Skip to content