แท็กการท่องเว็บ

ข่าวสิ่งแวดล้อม

18 พฤศจิกายน 2564 ประเทศอินเดียเผชิญหมอกควันพิษ สั่งปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินชั่วคราว

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/530293 กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย กำลังเผชิญหมอกควันพิษในระดับอันตราย
LinksLinks2