แท็กการท่องเว็บ

ข่าวสิ่งแวดล้อม

8 มกราคม 2565 “ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ จากวัตถุดิบสีเขียว” ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/311644 “ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ จากวัตถุดิบสีเขียว” โดย รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์ และ น.ส.ลลิษา
LinksLinks2