1 กุมภาพันธ์ 2566 “ฤดูวางไข่” เต่าหญ้า-เต่ามะเฟือง ยังเสี่ยงสูญพันธุ์ ‘กรมทะเล’ แนะขั้นตอนช่วยเหลือเต่าเกยตื้น!

ที่มา : MGR Online(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000009564) ช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่แม่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ ตามชายหาดทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน

1 กุมภาพันธ์ 2566 กนอ.มอบ ‘ธงขาวดาวทอง-ดาวเขียว’ ให้ รง.ยึดหลักธรรมาภิบาลฯ ดีเยี่ยม

ที่มา : มติชนออนไลน์(https://www.matichon.co.th/economy/news_3799113) กนอ.มอบ ‘ธงขาวดาวทอง-ดาวเขียว’ ให้ รง.ยึดหลักธรรมาภิบาลฯดีเยี่ยม

31 มกราคม 2566 คณะผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ “ภูกระดึง” ประเมินเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

ที่มา : https://www.nationtv.tv/news/region/378901700 คณะผู้ประเมินฯ ได้เดินเท้าขึ้นพิชิตยอดภูกระดึง บนความสูง 1,328 เมตร อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

31 มกราคม 2566 ภูเก็ต เข้มแก้ปัญหาน้ำเสีย ปรับ 1 ล้านบาท โรงแรมไม่ส่งรายงาน EIA/IEE

ที่มา : https://www.prachachat.net/local-economy/news-1191995 นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.)

30 มกราคม 2566 สผ.สรุปประชุม’คุนหมิง-มอนทรีออล ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก’

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7483262 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

สผ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานเลขานุการกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน”

สผ. โดย สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน” ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงาน

สผ. ร่วมใจระดมความคิดเห็น วางแผนพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2566 – 2570

สผ. ร่วมกับ GIZ สรุปการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP 15)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

30 มกราคม 2566 Textile Recycling เจาะเทรนด์แปลงขยะสู่เสื้อผ้าจากวัสดุรีไซเคิล รักษ์โลก

ที่มา : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/834714 ทำไมเสื้อผ้าถึงทำร้ายโลก? Textile Recycling หรือเสื้อผ้าที่ทำมาจากขยะสิ่งทอจะเข้ามาเป็นเทรนด์ใหม่ของวงการแฟชั่น