1 ตุลาคม 2565 ทช. พิสูจน์ซากพะยูนหาดนางรอง

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3593597 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.) แจ้งผลการชันสูตรซากพะยูน บริเวณหาดนางรอง อ.สัตหีบ

1 ตุลาคม 2565 สกลนคร นำร่องถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ทุกครัวเรือน 100%

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221001110836050 จ.สกลนคร ได้รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยเลือกพื้นที่ อ.โพนนาแก้ว เป็นพื้นที่นำร่อง

1 ตุลาคม 2565 แผ่นดินไหวในอินโดนีเซีย

ที่มา : https://tna.mcot.net/world-1029134 สำนักงานอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์แห่งชาติของอินโดนีเซีย หรือ บีเอ็มเคจี รายงานว่า เกิดแผนดินไหวขนาดความรุนแรง 5.8

1 ตุลาคม 2565 ปิดฉากทวงคืนที่ดิน 178 ไร่ จ.ภูเก็ต รื้อสิ่งปลูกสร้างพ้นพื้นที่ เตรียมฟื้นฟูเป็นสวนสาธารณะ

ที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9650000093975 จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยดีเอสไอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่จาก 23 หน่วยงาน พร้อมเครื่องจักร ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 4,

ข้าวอินทรีย์กับวิถีการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย

ประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยได้หวนกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง เนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงาน

ประกาศราคากลาง โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมฯ

ประกาศราคากลาง โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมฯDownload

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมฯ

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมฯDownload

ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยDownload

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยDownload