นับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

รู้จักความหลากหลายทางชีวภาพนับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา #ForNature #COP15#Biodiversity#EcologicalCivilization#ThailandForNature

สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 CBD COP 15 Part 2

สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 CBD COP 15 Part 2  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช เลขาธิการ สผ.

4 ธันวาคม 2565 “ยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่” ยึด “BCG” ชูจุดแข็งแข่งดึง FDI

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1040729 สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน กล่าวในงานจัดงานสัมมนาออนไลน์ “Thailand-Japan Sustainable Business

3 ธันวาคม 2565 ปตท. อาสาพัฒนา “คุ้งบางกะเจ้า” พื้นที่สีเขียวใกล้เมือง

ที่ม่า : https://www.thaipost.net/hi-light/275326/ “คุ้งบางกะเจ้า" เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 12,000 ไร่ใกล้กรุงเทพฯ จัดเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่

3 ธันวาคม 2565 สำรวจถนนสวยกรุงเทพกรีฑา ซอย 31-37 ผลักดันชุมชนซาอาดะห์สู่ต้นแบบคัดแยกขยะ

ที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9650000114703 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตสะพานสูงสำรวจถนนสวยกรุงเทพกรีฑา ซอย