สผ.จัดกิจกรรม KM for Journey to be the writers

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรม KM for Journey to be the writers ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ

2 ธันวาคม 2565 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ยุทธศาสตร์ และทิศทางการลดพลาสติก

ที่มา : https://phuketjournal.com/ppao-1380.html สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

2 ธันวาคม 2565 ยิ่งใกล้คุณ ยิ่งต้องดี แนวทางสร้าง สิ่งแวดล้อมดีๆ อย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1740584/ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกต้องเผชิญภาวะโลกร้อน

1 ธันวาคม 2565 “วราวุธ” ปลื้ม ไทยขึ้นแท่นประเทศอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

ที่มา : https://www.thansettakij.com/pr-news/business/trade-agriculture/548852 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงประเด็นปัญหา

1 ธันวาคม 2565 “วราวุธ” เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก “Rethink” นำไทยสู่ความยั่งยืน

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1040781 “นายวราวุธ ศิลปอาชา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในงาน สัมมนา Sustainability Forum 2023 จัดโดย

รองเลขาธิการ สผ. ร่วมงาน “Water Security and Climate Change Conference (WSCC 2022): Adaptation for Sustainable and Resilient Development”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน Water Security and Climate Change Conference (WSCC 2022): Adaptation for

สผ. เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2565 (TBCSD Annual Event 2022)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง

เลขาธิการ สผ. หารือร่วมกับ BMWK และ GIZ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทน กปอ. ให้การต้อนรับ Dr. Nicole Glanemann, Deputy Head of the South and Southeast Asia division in the