27 กันยายน 2565 อ.อ.ป. ลุยเปิด ‘โครงการรับจ้างเอกชนปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจ’ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7286858 นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร ในฐานะโฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กล่าวว่า ตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ในฐานะรองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา

26 กันยายน 2565 จัดการน้ำเสียในฟาร์มและโรงงานด้วยเทคโนโลยีแบบเมมเบรน

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/tech/126087 บริษัท สวิตเตอร์โค (ZwitterCo) ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ระดมทุนเงินจำนวน 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ

26 กันยายน 2565 ชาวบ้านค้านโรงงานคอนกรีตใกล้ศูนย์เด็กเล็กนครราชสีมา

ที่มา : https://www.thaipbs.or.th/news/content/319803 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 65 ชาวบ้าน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กว่า 200 คน รวมตัวคัดค้านการสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่มีแผนจะก่อสร้าง

26 กันยายน 2565 หน่วยพิทักษ์ป่าอุ้มหลอง สำรวจประชากรสัตว์ป่าดอยม่อนจอง

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/social/2744280 หน่วยพิทักษ์ป่าอุ้มหลอง นำโดย นายสังวร ฝั้นเมา หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าอุ้มหลอง

26 กันยายน 2565 อบก. รับรอง “Carbon Neutral Organization” รายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย

ที่มา : https://www.prachachat.net/public-relations/news-1060643 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO มอบประกาศนียบัตรการรับรอง

สผ. จัดประชุมคณะกรรมการ บริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ ในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม กข.สผ. และนางสาว ธุวานันท์ ยุกติรัตน ลนก. ทำหน้าที่เลขานุการ

25 กันยายน 2565 พบพืชชนิดใหม่โลก “กระเจียวสุพรรณ”

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7284196 ทีมนักพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เข้าสำรวจพื้นที่เตรียมการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี บริเวณเขาตะโกปิดทอง-เขาเพชรน้อย