20 มิถุนายน 2564 ศรชล เร่งรื้อซากอวนเกาะโลซิน ขยายผลหาเรือประมงมักง่าย ตัดอวนปกคลุมปะการัง

ที่มา : https://www.naewna.com/local/581546 ศรชล.ภาค 2 ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาอวนขนาดใหญ่ปกคลุมปะการังบริเวณเกาะโลซิน