สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าข่ายประเภทโรงงานที่ต้องจัดทำ EIA หรือไม่ (โรงชุบกัลวาไนซ์ชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก)

 • โพสต์ใน: หัวข้อกระทู้ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 • ผู้เยี่ยมชม
  #85180

  รบกวนสอบถาม โรงงานมีโครงการที่จะสร้างโรงงานใหม่ โดยการนำเอาชิ้นงานโครงสร้าง ท่อเหล็ก ไปชุบกัลวาไนซ์ กำลังผลิตที่ชุบกัลวาไนซ์ 100,000 ตัน/ปี (ผลิตเหล็กเองบางส่วนและรับจ้างชุบเหล็กจากโรงงานอื่นบางส่วน) ไม่ทราบว่าเข้าข่ายเงื่อนไขประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิด หรือรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไปที่ต้องทำทำรายงาน EIA หรือตีว่าเป็นประเภทโรงงานลำดับที่ 64 (10) ไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องจัดทำ EIA ค่ะ

  Moderator
  #85237

  ตามที่ท่าน ได้สอบถามสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า กรณีการนำเอาชิ้นงานโครงสร้างท่อเหล็กไปชุบกัลวาไนซ์ กำลังผลิตที่ชุบกัลป์วาไนซ์ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน/ปี (ผลิตเหล็กเองบางส่วนและรับจ้างชุบเหล็กจากโรงงานอื่นบางส่วน) เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือไม่ นั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอเรียนว่า

  ๑. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นิยาม “อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า” หมายความว่า กลุ่ม ๑ เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง โดยเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่มีการถลุง การหลอม หรือการหล่อ กลุ่ม ๒ เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่มี (๑) การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีดร้อนและรีดเย็น ยกเว้นการรีดขึ้นรูปเย็น (Cold Roll Forming) และการรีดปรับสภาพผิว (Skin-passหรือ Temper Rolling) (๒) การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot Forging) (๓) การเคลือบผิวของอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า (ทั้งกรรมวิธีจุ่มด้วยโลหะหลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี กรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี) และ (๔) การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous Metal Foundries) และเอกสารท้ายประกาศ ๔ และ ๖

  ลำดับที่ ๑๔ อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิตแต่ละชนิดหรือรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
  เพื่อประกอบกิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

  ลำดับที่ ๑๕ อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้าตามลำดับที่ ๑๔ ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวันขึ้น ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอในขั้น
  ขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

  ๒. กรณีการนำชิ้นงานโครงสร้างท่อเหล็กไปชุบกัลวาไนซ์ หรือผลิตเหล็กเอง หากโครงการมีกระบวนการการผลิตตามนิยามของประกาศฯ ข้อ ๑ ข้างต้น และมีกำลังผลิต ๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป จะเข้าข่ายเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศฯ ข้อ ๑ ข้างต้น ลำดับที่ ๑๔ อุตสาหกรรมเหล็กฯ หรือหากโครงการมีกระบวนการการผลิตที่มีการถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้าตามลำดับที่ ๑๔ ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวันขึ้น ก็จะเข้าข่ายเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศฯ ข้อ ๑ ข้างต้น ลำดับที่ ๑๕ อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ฯ

  ทั้งนี้ สามารถมีหนังสือประสานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมแนบเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตอบข้อหารือดังกล่าว

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: เข้าข่ายประเภทโรงงานที่ต้องจัดทำ EIA หรือไม่ (โรงชุบกัลวาไนซ์ชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก)
ข้อมูลของคุณ:
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content