กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้าง

 • โพสต์ใน: หัวข้อกระทู้ : กองทุนสิ่งแวดล้อม

 • ผู้เยี่ยมชม
  #77996

  อยากทราบว่ากองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้างคะ

  Moderator
  #78109

  โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

  • เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน หรือระบบกำจัดของเสียรวมของชุมชน รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น สำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบดังกล่าว
  • เป็นโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี ตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ จะต้องมีลักษณะดังนี้

  • เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ต้องการลงทุนดำเนินงานด้านระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย และระบบกำจัดของเสีย หรือุปกรณ์อื่นใด สำหรับใช้ในกิจการของตนเอง เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์ หรือตลาดสด
  • เป็นโครงการของเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสียและระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุม บำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม หรือการดำเนินกิจการของตนเอง
  • เป็นโครงการของเอกชนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://envfund.onep.go.th/

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้าง
ข้อมูลของคุณ:
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content