Fast Fashion ตัวแม่…… ที่ไม่แคร์โลก

แนวทางแก้ปัญหาของ Fast Fashion คือการหันมาให้ความสนใจกับ Sustainable Fashion หรือแฟชั่นหมุนเวียน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบจนถึงการจัดการเสื้อผ้าที่หมดอายุการใช้งาน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของสื่อโซเชียลทำให้เทรนแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าต้องตอบสนองกระแสแฟชั่นให้ทันความต้องการกับผู้บริโภค และทั้งยังต้องมีราคาถูกเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งมากมายในตลาดอีกด้วย ซึ่งความต้องการเหล่านั้นผลักดันให้เกิด Fast Fashion อุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่มาไวไปไว แต่ทำลายโลกไปอีกนาน

ผู้หญิงถือถุงชอปปิ้ง
ที่มา : https://southern-accent.org/2020/11/03/fast-fashion-vs-fashion/

 ทั้งกระแสแฟชั่นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้อายุการใช้งานของเสื้อผ้าสั้นลง มีเสื้อผ้ามากมายที่ออกสู่ตลาด และยังไม่ได้ใช้งานกลายเป็นขยะ ทั้งนี้ ข้อมูลจากเวบไซด์ BBC.com กล่าวว่าอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 8 – 10% ของการปล่อยคาร์บอนทั่วโลก และก่อให้เกิดน้ำเสียเกือบ 20% จากการผลิตเสื้อผ้า ไม่เพียงแค่กระบวนการผลิตเสื้อผ้าเท่านั้นที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การปลูก “ฝ้าย” ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการผลิตเสื้อผ้าก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน โดยพบว่าหากต้องการฝ้ายในปริมาณ 1 ตัน ต้องใช้พื้นที่ปลูกถึงครึ่งนึงของสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก หรือต้องใช้น้ำถึง 7,000 ลิตรในการปลูกฝ้ายให้เจริญเติบโตสามารถนำมาผลิตเป็นเสื้อยืดเพียง 1 ตัวให้คุณใส่ นอกจากนี้มากกว่า 70% ของการผลิตฝ้ายทั่วโลกมาจากไร่ฝ้ายที่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฏหมายอีกด้วย ดังนั้น เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแทบจะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบกระบวนการเลยทีเดียว

กราฟแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอุตสาหกรรมแฟชั่น เทียบกับยานพาหนะ
ที่มา : https://sanvt.com/blogs/journal/environmental-impact-of-fast-fashion-infographic

แนวทางแก้ปัญหาของ Fast Fashion คือการหันมาให้ความสนใจกับ Sustainable Fashion หรือแฟชั่นหมุนเวียน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบจนถึงการจัดการเสื้อผ้าที่หมดอายุการใช้งาน โดยในปัจจุบัน มีแบรนด์เสื้อผ้าหลาย ๆ แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับ Sustainable Fashion อย่าง Adidas ที่นำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้าเกือบครึ่งหนึ่งของ Collection เสื้อผ้าที่วางจำหน่าย และเมื่อทุกคนทราบถึงการผลกระทบของแฟชั่นที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้ว การซื้อเสื้อผ้าครั้งหน้า หวังว่าทุกคนจะเลือกซื้อเสื้อผ้าจากแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือหากใครที่มีงบจำกัด การช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือสอง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แม้จะไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็น Sustainable Fashion แต่ก็ช่วยลดขยะเสื้อผ้า และช่วย Save เงินในกระเป๋าอีกด้วย

เสื้อยืดที่ติดป้าย Sustainable
ที่มา : https://www.savethestudent.org/shopping/fashion/sustainable-fashion.html

บทความโดย นางสาวประภัสสร ดีแจ่ม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Journey to be the writer

Skip to content