“EIA” เรื่องใกล้ตัว ที่ผู้บริโภครู้ไว้ ได้ประโยชน์

“EIA” (Environmental Impact Assessment) หรือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  นอกจากจะหมายถึง การใช้หลักการทางวิชาการในการศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบ ที่อาจจะเกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว คำย่อนี้ กำลังถูกพบเห็นบ่อยขึ้นจนไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดยเฉพาะจากโฆษณาขายบ้าน อาคารชุด ตามจุดต่างๆ ในเมืองใหญ่

ป้ายโฆษณาขายบ้าน ขายคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ ไม่เพียงแต่มีภาพตัวอย่างสิ่งก่อสร้างของโครงการ มุมใดมุมหนึ่งของป้ายมักจะมีคำ ว่า EIA Approved เพื่อบอกผู้บริโภคที่กำลังมองหาบ้านหรืออาคารชุดว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจัดทำรายงานเพื่อคาดการณ์ถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการก่อสร้างโครงการหรือกิจการที่สำคัญ และผ่านการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยหลักการแล้ว รายงาน EIA จะต้องวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการก่อสร้างอย่างรอบด้าน เช่น วิเคราะห์ศึกษาถึงผลกระทบ ที่มีต่อ ดิน น้ำ อากาศ เสียง ว่าหากมีโครงการแล้วจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ปะการัง ฯลฯ ศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อมนุษย์ ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม รวมถึงทัศนียภาพ คุณค่า ความสวยงาม

 เป้าหมายสำคัญของการจัดทำรายงาน EIA คือหาแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในโครงการนั้นๆ หาแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด นอกจากรายงานนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นเสมือนแนวทางสำหรับการตัดสินใจของผู้ประกอบการว่าควรเดินหน้าโครงการนั้นๆ ต่อหรือไม่ นอกจากนี้ ขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมของโครงการนั้นถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังดำเนินโครงการไปแล้วอีกด้วย

อาคารห้องชุดหรือโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ต้องจัดทำรายงาน EIA ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาตรา 48  คืออาคารที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือโครงการที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป  โครงการบ้านจัดสรรที่มีจำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่

กฎหมายกำหนดไว้อีกด้วย ว่า หากโครงการไหนไม่ผ่าน EIA ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้าง หรือ ไม่สามารถออกใบอนุญาตจัดสรรโครงการ หรือกรณีก่อสร้างไปแล้วเกิดมีผู้คัดค้านผลการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นอาจจะต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างทันที

ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นโดยนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก สผ. ให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำ EIA เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปเสนอ สผ. ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการจัดทำรายงานประมาณ 6 เดือน หากยื่นรายงานไปแล้วไม่ผ่าน ก็อาจจะไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและจะต้องทำการแก้ไขจนกว่าจะผ่าน

ผู้บริโภคที่กำลังจะตัดสินใจซื้ออาคารชุดหรือบ้านในโครงการที่กำลังจะก่อสร้าง สามารถเข้าไปตรวจสอบโครงการ ว่ารายงาน EIA ของโครงการนั้นๆ ได้รับเห็นชอบผ่านการพิจารณาแล้วหรือไม่โดยเข้าไปที่เวปไซด์ ของสผ. http://eia.onep.go.th/ โดยในเว็บไซต์นี้ จะบอกสถานะของโครงการ จากฐานข้อมูลโครงการ ที่รอพิจารณาหรือประกาศแล้วว่าได้รับความเห็นชอบผ่านการพิจารณา EIA เรียบร้อยแล้ว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content